Certyfikaty

Home/Certyfikaty

Prezentujemy niektóre z certyfikatów i uprawnień, jakie posiadamy.

Nasze certyfikaty dostępne są w formacie PDF. Aby je przeglądać musisz posiadać program Adobe Reader.

CE – oznakowanie umieszczone na wyrobie stanowi deklarację producenta ALMiG, że oznaczony produkt spełnia wszystkie wymogi określone w dyrektywach tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Wspomniane dyrektywy odnoszą się do wielu zagadnień: bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska, potencjalnych zagrożeń, niezawodności czy efektywności energetycznej. Spełnienie wszystkich wymogów dowodzi tego, że sprężarki przemysłowe ALMiG to najwyższa jakość.

TUV klasa 0 – TUV Rheinland to jeden z najbardziej znanych ośrodków certyfikujących i badawczych w Europie. Jednostka zajmuje się atestowaniem wyrobów, technologii, systemów zarządzania, a także przeprowadza audyty czy inspekcje. Kompresory ALMiG są ocenione przez TUV pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, energooszczędności oraz niezawodności funkcjonowania w długim okresie czasu.

IRIS – system zarządzania jakością dla przemysłu kolejowego potwierdzający, że układy zasilania sprężonym powietrzem marki ALMiG doskonale sprawdzają się nie tylko w tradycyjnym przemyśle, ale także w transporcie.

ISO 9001 – powszechnie stosowana i ciesząca się uznaniem międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Certyfikat potwierdza dostosowanie się organizacji do 8 podstawowych zasad jakości, m.in. zorientowanie na klienta, zaangażowanie ludzi, ciągłe doskonalenie czy systemowe podejście do zarządzania.

ISO 14001 – otrzymanie certyfikatu w zakresie normy zarządzania środowiskowego dowodzi temu, że ALMiG ma na uwadze nasze wspólne dobro – środowisko naturalne i nieustannie wdraża rozwiązania minimalizujące uciążliwość dla środowiska oraz emisję zanieczyszczeń na wszystkich etapach działalności. Wszystkie rodzaje sprężarek wytwarzane są w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska.

Oświadczenie o innowacyjności – deklaracja o tym, że sprężarki śrubowe FLEX, VARIABLE, V-Drive oraz LENTO to innowacyjne rozwiązania na rynku sprężarek wyporowych, ze względu na:

  • napęd bezpośredni 1:1 minimalizujący straty energetyczne;

  • zastosowanie przemiennika częstotliwości umożliwiającego dostosowanie wydajności sprężarki do aktualnych potrzeb;

  • redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko do minimalnego poziomu odpowiadającego przepisom.

Certyfikaty

POBIERZ
TUV klasa 0
POBIERZ
POBIERZ
TUV klasa 0 - PL
POBIERZ
POBIERZ
ISO 14001:2004
POBIERZ
POBIERZ
Oświadczenie o innowacyjności
POBIERZ