Nieszczelność instalacji – jak ją ograniczać

Home/Aktualności/Nieszczelność instalacji – jak ją ograniczać

Nieszczelność instalacji

Instalacja służąca wytwarzaniu sprężonego powietrza stanowi złożony system kompatybilnych urządzeń, wyposażenia i rurociągów, w których znajdują się miejsca narażone na występowanie nieszczelności. W celu ich ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania warto jest zastosować kilka rad, które znajdziesz w treści poniższego artykułu.  

Obszary narażone na występowanie nieszczelności

W instalacji do wytwarzania sprężonego powietrza występują miejsca, które są szczególnie narażone na powstanie nieszczelności. Należą do nich m.in.;

  • zawory,
  • urządzenia,
  • szybkozłącza,
  • łączenia rur.

Nieszczelność pojawia się w tych miejscach, ponieważ ich budowa i działanie ułatwia powstawanie tegoż problemu.

Ekonomiczne konsekwencje bagatelizowania problemu

Błędem jest myślenie, że nieszczelność instalacji sprężonego powietrza, to normalny stan rzeczy, który dotyczy większości urządzeń tego typu. Jeśli nieszczelność pojawiła się nagle, to warto od razu podjąć działania w kierunku jej zminimalizowania lub też, całkowitego wykluczenia.

W czasie wytwarzania sprężonego powietrza, w sytuacji nieszczelności na instalacji, część  zasobów wykorzystywanych w procesie jest marnotrawiona i nie zostaje wykorzystana w cyklu produkcyjnym. Nieszczelność może także pojawić się na instalacji odpowiedzialnej za dystrybucję sprężonego powietrza – wtedy dochodzi do strat na medium roboczym, przez co do urządzeń zasilanych sprężonym gazem dociera zbyt mało sprężonego powietrza. Może to powodować problemy z funkcjonowaniem procesu produkcji lub konieczność zwiększenia wytwarzania gazu. W obu przypadkach system nie działa efektywnie powodując kumulujące się straty ekonomiczne.

Ile wynoszą straty związane z nieszczelnością instalacji sprężonego powietrza?

Warto wspomnieć, iż brak reakcji na powstałą nieszczelność jest przyczyną pogłębiania się problemu, który z miesiąca na miesiąc zaczyna przybierać coraz większą wartość. Strata sprężonego powietrza jest adekwatna do ciśnienia oraz wielkości nieszczelności, jaka występuje w danej instalacji. Wysokie ciśnienie generuje większą ilość zmarnotrawionego sprężonego powietrza, które ucieka przez powstałe luki.

Zdaniem renomowanych producentów instalacji do wytwarzania sprężonego powietrza, zaniedbanie problemu nieszczelności, zazwyczaj generuje straty 20-30% medium roboczego. Jest to dość poważny wynik, który z pewnością powinien zastanowić wielu przedsiębiorców, którzy są właścicielami zakładów produkcyjnych lub usługowych, wykorzystujących do pracy kompresory. W praktycznym przełożeniu wartości medium roboczego na konkretną wartość strat prądu, jest to liczba rzędu 20-30% ogólnych kosztów energii eklektycznej, która jest niezbędna do wytworzenia sprężonego powietrza. Tak duże straty zarówno medium roboczego, jak i prądu powodują nieuzasadniony wzrost kosztów produkcji i jednocześnie spadek konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Środki zaradcze, zmierzające do ograniczenia lub wyeliminowania nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza

Jedną z metod na ograniczenie problemu marnotrawienia ilości wytworzonego sprężonego powietrza jest dobór wysokiej jakości, innowacyjnych oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń i materiałów, użytych do stworzenia instalacji. Im mniej nowoczesne urządzenia oraz im słabsza jakość materiałów, z których wykonano instalację, tym szybciej mogą powstawać w niej nieszczelności.

Materiał odgrywa tutaj bardzo znaczącą rolę, ponieważ, jego zmęczenie i wyeksploatowanie, ma wpływ na rozszczelnianie poszczególnych elementów systemu. Ponadto, warto wykorzystać XXI-wieczną technologię detekcji, która pomaga ograniczyć straty sprężonego powietrza o przybliżoną wartość 10-15 %. Dzięki nowoczesnym detektorom  straty sprężonego powietrza można ograniczyć nawet do wartości 50%, co jest rewelacyjnym wynikiem. Dodatkowo, można skorzystać ze wzorów matematycznych, których celem jest obliczenie kosztów wycieków sprężonego powietrza.

Uważa się, że średnia wartość nieszczelności, jaka występuje w instalacjach wytwarzających sprężone powietrze wynosi do 30%. W celu ograniczenia wycieków sprężonego powietrza i zminimalizowania strat ekonomicznych, warto jest skorzystać z optymalnych rozwiązań i zakupić nowoczesny park maszynowy. W ten sposób obniża się koszty eksploatacyjne przedsiębiorstwa i jednocześnie podniesie wydajność produkcji.