Ogłoszenie

Data publikacji: 15 października 2020 r.
Zarząd Spółki pod firmą ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAz
siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS:
0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu
ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288
Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00 .
Niniejsze Wezwanie jest 2 z 5.

Data publikacji: 30 października 2020 r.
Zarząd Spółki pod firmą ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS:
0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu
ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288
Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00 .

Niniejsze Wezwanie jest 3 z 5.

Data publikacji: 16 listopada 2020 r.
Zarząd Spółki pod firmą ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS:
0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu
ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288
Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00 .
Niniejsze Wezwanie jest 4 z 5.

Data publikacji: 1 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288 Warszawa, KRS:
0000281375, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu
ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Krzysztofa Kolumba 22, 02-288
Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9 00 -17 00 .

Niniejsze Wezwanie jest 5 z 5.