Czy i kiedy wykonać audyt sieci sprężonego powietrza 

Sprężarka śrubowa Almig

Coraz częściej na rynku można spotkać usługi z zakresu optymalizacji sieci sprężonego powietrza. Jedną z podstawowych, wchodzących w skład całego procesu optymalizacji, jest audyt sprężonego powietrza. Chcemy wyjaśnić, co kryje się pod tym określeniem. Tym samym wyjaśnimy, czym jest audyt sieci sprężonego powietrza, kiedy należy go wykonać oraz jak wygląda i jak przebiega taka usługa. Dzięki temu dowiesz się, czy warto zdecydować o przeprowadzeniu takiego zabiegu w swoim zakładzie.

Czym jest audyt sieci sprężonego powietrza?

Audyt sprężonego powietrza lub też audyt sieci sprężonego powietrza to kontrola i ocena wydajności systemu oraz ocena kosztowności jego pracy, czyli kosztów wytwarzania sprężonego powietrza. Oznacza to, że wynikiem audytu może być zarówno podniesienie wydajności pracy urządzeń, jak i obniżenie kosztów tej pracy poprzez zastosowanie optymalizacji. W ramach audytu sieci sprężonego powietrza należy nie tylko dokonać pomiaru przepływu, ale również pomiaru ciśnienia w celu wyeliminowania jakichkolwiek spadków czy strat. Oprócz tego poprawnie wykonany audyt sieci sprężonego powietrza ma także na celu zlokalizowanie i wskazanie koniecznych działań zmierzających do usunięcia ewentualnych wycieków powietrza z układu, które to przyczyniają się do wzrostu kosztów i spadku wydajności układu zaopatrywania w sprężone powietrze.

Kiedy należy wykonać audyt sieci sprężonego powietrza?

Przedsiębiorca może zlecić przeprowadzenie audytu sprężonego powietrza w dowolnym czasie. Bywa, że takie audyty wykonywane są okresowo w ramach profilaktyki i wczesnego wykrywania problemów z układem. Jednak najczęściej zlecenie audytu sieci sprężonego powietrza spowodowane jest jakimiś problemami w obrębie jego działania lub wydajności.

W jakich sytuacjach można zlecić audyt sprężonego powietrza? Jednym z podstawowych powodów wykonywania takiej usługi jest wystąpienie nieszczelności w instalacji. Nieszczelność to nic innego jak wyciek sprężonego powietrza, który ma bezpośredni wpływ na obniżenie wydajności pracy kompresorów, znaczący spadek ciśnienia w układzie sprężonego powietrza oraz wzrost kosztów wytwarzania medium. Oznacza to, że wszelkie nieszczelności w sieci sprężonego powietrza owocują całą paletą problemów, jakie mogą utrudnić pracę ze sprężonym powietrzem, na które rozwiązaniem jest wykonanie audytu sieci sprężonego powietrza.

Oprócz tego audyt sprężonego powietrza przeprowadza się w celu zwiększenia wydajności kompresorów i optymalizacji procesu wytwarzania sprężonego powietrza. Optymalizacja ma za zadanie zwiększyć wydajność urządzeń i jednocześnie obniżyć koszty ich pracy. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu audytowi z łatwością możliwe będzie dobranie odpowiednich kompresorów do potrzeb zakładu oraz takie ustawienie ich parametrów pracy, by była ona możliwie najbardziej wydajna i oszczędna. Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja daje jasne wskazówki, jak wyeliminować straty energii w celu maksymalnego wykorzystania możliwości posiadanego sprzętu.

Audyt sieci sprężonego powietrza powinien być również pierwszym krokiem przy planowanej rozbudowie istniejącego systemu zaopatrywania w sprężone powietrze. Dzięki audytowi możliwe będzie dobranie odpowiednich urządzeń, ich parametrów oraz ustawienie wszystkich elementów w sposób optymalny dla nowego systemu. Pozwoli także zbadać potrzeby zakładu w zakresie sprężonego powietrza oraz określić zakres rozbudowy sieci.

Jak wygląda audyt sprężonego powietrza?

Audyt sprężonego powietrza składa się z kilku podstawowych elementów. Dzięki wykonaniu wszystkich tych kroków audyt i jego wyniki są kompletne oraz wiarygodne. Przeprowadzenie audytu sieci sprężonego powietrza należy rozpocząć od zbadania pracy sprężarek poprzez pomiar ich obciążenia. Następnym krokiem audytu jest wykonanie pomiaru przepływu sprężonego powietrza. Odbywa się to przy pomocy sondy umieszczonej w rurociągu instalacji. Sonda ta mierzy ilość powietrza przepływającego przez wszystkie elementy układu i określa jego wydajność. Ponadto należy również dokonać pomiaru ciśnienia oraz pomiaru ciśnieniowego punktu rosy. Ostatnią czynnością jest detekcja wycieków sprężonego powietrza. Na koniec następuje interpretacja wykonanych pomiarów i przedstawienie wyników klientowi. Dzięki temu przedsiębiorca dostaje kompletną i konkretną informację na temat stanu sieci sprężonego powietrza oraz działań, które wpłyną na poprawę efektywności działania wszystkich jej elementów.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.