Filtry do sprężarek — co należy o nich wiedzieć

Uzdatnianie powietrza jest kluczowym elementem każdego procesu, w którym dużą rolę gra czystość medium. Jakie są filtry do sprężarek, dlaczego filtracja skompresowanego gazu jest tak ważna i jak często wymieniać filtry, aby wydajnie spełniały swoją rolę? 

Rodzaje filtrów sprężonego powietrza

Istnieje kilka rodzajów filtrów stosowanych w systemach sprężonego powietrza, z których każdy ma różne zadania i cechy. Ich wspólnym zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń z medium, w celu zabezpieczenia urządzeń, poniesienia klasy czystości sprężonego gazu oraz poprawy jakości wytwarzanych w procesie produktów lub usług. 

Do najpopularniejszych filtrów sprężonego powietrza należą filtry wstępne, filtry powietrza czy filtry oleju. W bardziej wymagających zastosowaniach sprawdzają się filtry węglowe czy filtry cząstek czystych. 

Filtry powietrza wstępnego (lub filtry ssawny) zlokalizowane są na wlocie powietrza do sprężarki i służą do zatrzymywania dużych cząstek stałych, pyłów, owadów i innych zanieczyszczeń. Zapobiegają przedostawaniu się tych zanieczyszczeń do wnętrza sprężarki i chronią ją przed uszkodzeniami. Drugim rodzajem filtrów w układach sprężonego gazu są filtry powietrza, które znajdują się na wylocie sprężonego powietrza ze sprężarki (stąd ich alternatywna nazwa filtry wylotowe). Są one odpowiedzialne za usuwanie drobnych cząstek stałych, oleju, aerozoli i innych zanieczyszczeń z powietrza. Filtry te pomagają utrzymać czystość i jakość sprężonego powietrza przed jego dostarczeniem do układu.

Powszechnie stosowany w układach sprężonego powietrza, gdzie wykorzystuje się kompresory smarowane olejem, jest również filtr oleju. Jego zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń, osadów i cząstek stałych z oleju co zapobiega ich przedostawaniu się do sprężonego powietrza. Pomaga to w utrzymaniu wydajności sprężarki i przedłuża żywotność elementów smarowanych olejem.

W układach, gdzie klasa czystości sprężonego powietrza gra szczególną rolę, wykorzystuje się filtry z węglem aktywnym oraz filtry cząstek czystych. Filtr węglowy jest używany do usuwania substancji chemicznych, gazów i odorów z medium. Jest stosowany w przypadkach, gdy wymagane jest oczyszczenie powietrza ze specyficznych zanieczyszczeń, takich jak opary olejowe, lotne związki organiczne (VOC), gaz amoniakalny i inne niepożądane substancje chemiczne. Z kolei filtr cząstek czystych jest wykorzystywany w aplikacjach, gdzie wymagane jest bardzo czyste powietrze np. w laboratoriach, przemyśle elektronicznym czy medycynie. Filtry te usuwają bardzo drobne cząstki stałe i aerozole, zapewniając wysoką jakość powietrza.

Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach można stosować kombinacje różnych filtrów w celu osiągnięcia pożądanej czystości i jakości sprężonego powietrza. Wybór odpowiedniego rodzaju filtrów zależy od specyficznych wymagań aplikacji i rodzaju zanieczyszczeń obecnych w powietrzu sprężonym.

Dlaczego filtracja sprężonego powietrza jest potrzebna?

Filtracja sprężonego powietrza jest generalnie zalecana w układach sprężonego powietrza. Jej zaawansowanie będzie zależne od stosowanych procesów i tworzonych produktów. Generalnie filtracja pozwala na usuwanie zanieczyszczeń, co pozwala na utrzymanie oczekiwanej czystości medium, co przekłada się na wyższą jakość produktów. Jest też ważna z punktu widzenia ochrony urządzeń i narzędzi. Minimalizuje ryzyko korozji wewnątrz systemu, która jest podstawową przyczyną wycieków, zmniejszonej wydajności i skrócenia żywotności sprzętu. 

Filtracja sprężonego powietrza przyczynia się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Usuwanie szkodliwych substancji chemicznych, pyłów czy aerozoli z powietrza chroni pracowników przed wdychaniem tych substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Filtry powietrza spełniające odpowiednie normy i wymagania są istotne w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy.

Kiedy wymieniać filtry w sprężarkach?

Regularna wymiana filtrów jest niezbędna dla utrzymania efektywnej filtracji powietrza i ochrony sprężarki oraz innych urządzeń. Nieodpowiednia filtracja może prowadzić do uszkodzeń sprzętu, spadku wydajności i jakości sprężonego powietrza.

Wymiana filtrów w sprężarkach zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj filtrów, warunki pracy sprężarki, stopień zanieczyszczenia i zalecenia producenta. Ogólnie rzecz biorąc, filtry powinny być regularnie sprawdzane i wymieniane, aby zapewnić efektywną filtrację powietrza. Warto pamiętać, żeby przestrzegać zaleceń producenta sprężarki odnośnie częstotliwości i momentu wymiany filtrów. Często podają oni wytyczne dotyczące okresów wymiany filtrów na podstawie intensywności użytkowania, warunków pracy i innych czynników specyficznych dla danego modelu sprężarki. Regularnie sprawdzaj także stan filtrów podczas rutynowej konserwacji sprężarki. Jeśli zauważysz widoczne zanieczyszczenia, zatkane filtry, lub jeśli filtry są mocno zabrudzone, mogą wymagać wcześniejszej wymiany. W przypadku filtrów powietrza, które mają wskaźniki różnicy ciśnień, monitoruj te wskaźniki. Gdy różnica ciśnień przekroczy ustalony poziom, może to oznaczać, że filtr jest zatkany i wymaga wymiany. 

Pamiętaj również, że stopień zanieczyszczenia powietrza w Twoim środowisku pracy może wpływać na częstotliwość wymiany filtrów. Jeśli pracujesz w miejscu o wysokim poziomie pyłów, olejów lub innych zanieczyszczeń, filtry mogą wymagać częstszej wymiany.

W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z producentem sprężarki lub specjalistą ds. utrzymania i serwisu sprężarek, aby uzyskać konkretne zalecenia dotyczące wymiany filtrów w Twojej konkretnego modelu sprężarki i warunków pracy.

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.