Jak zaoszczędzić energię w układach sprężonego powietrza

ukladach-sprezonego-powietrza

Sprężone powietrze jest efektywnym, ale drogim medium roboczym. W dobie dynamicznie rosnących cen za energię elektryczną kluczowe staje się pytanie o możliwości i sposoby na ograniczenie konsumpcji prądu przez układy sprężonego powietrza.

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej do produkcji sprężonego powietrza możliwe są do osiągnięcia w każdym układzie pneumatycznym. Warto podkreślić, że koszty energii elektrycznej stanowią do 70% wszystkich wydatków przeznaczonych na zakup i utrzymanie systemu sprężonego powietrza. To wskazuje, jak istotną kwestią jest nie tylko optymalizacja pracy układu, ale również wdrażanie działań, które skutkować będą niższą konsumpcją prądu. 

Wykorzystaj urządzenia dostosowane do potrzeb zakładu

Pierwszym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy budowie systemu sprężania powietrza, jest odpowiedni dobór kompresorów do potrzeb procesu. Tu kluczowy będzie wybór sprężarek o zmiennej lub stałej wydajności. To pozwoli zredukować lub całkowicie wyeliminować pracę na biegu jałowym, który wpływa na bezproduktywny pobór energii i jednoczesny nieuzasadniony wzrost kosztów eksploatacyjnych. Warto postawić także na urządzenia wykorzystujące nowoczesne technologie, których celem jest zwiększenie wydajności pracy kompresorów przy jednoczesnym obniżeniu poboru energii elektrycznej. Należy podkreślić, że sprężarka wykorzystująca nowoczesne technologie pozwoli zaoszczędzić nawet do 40% energii przy zachowaniu tej samej wydajności. 

Korzystaj z urządzeń dodatkowych 

Sposobem na redukcję kosztów jest zastosowanie nowoczesnych sterowników, które pozwalają na elastyczne dopasowanie pracy urządzeń do określonych wymagań systemu. Szczególnie poleca się stosowanie takich rozwiązań w grupach sprężarek, co pozwala skoordynować pracę urządzeń z korzyścią zarówno dla efektywności działania, jak i obniżenia zużycia maszyn i części eksploatacyjnych.

Coraz częściej kompresory dostępne są również z dodatkowymi systemami pozwalającymi oszczędzać energię. Do takich rozwiązań należą np. systemy odzysku energii cieplnej. To proste urządzenie umożliwia odzyskanie do 70% ciepła generowanego w trakcie kompresji gazu i przekazuje je do realizacji innych zadań w firmie — np. ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody przemysłowej. 

Zredukuj spadki ciśnienia w sieci

Za spadki ciśnienia w systemie dystrybucji odpowiedzialna jest budowa instalacji. Warto podkreślić, że każda zmiana kierunku orurowania o 90 st. powoduje znaczne spadki poziomu ciśnienia w sieci. Dla poprawy wydajności dystrybucji wystarczy wymienić złączki na orurowaniu na takie, które mają mniej ostry kąt zmiany kierunku przebiegu — np. na złączki typu Y. W ten sposób można ograniczyć spadki poziomu ciśnienia w sieci nawet o 1 bar, co bezpośrednio przekłada się na znaczne oszczędności w zakresie produkcji przez kompresory sprężonego powietrza i tym samym obniżenie wydatków na energię elektryczną. Warto podkreślić, że obniżenie ciśnienia roboczego z 6 na 5 bar może powodować oszczędności nawet do 15%. To wymierne pieniądze w rocznym rozrachunku zakładu.

Budowa instalacji sprężonego powietrza powinna być zoptymalizowana nie tylko pod względem zastosowanych zakrzywień, ale także średnic oraz długości przewodów i rur. Zarówno zbyt wąskie, jak i zbyt szerokie średnice będą wpływały na poziom ciśnienia w sieci (a przez to na zużycie prądu). Warto także zminimalizować długość instalacji skracając zbyt długie odcinki kanałów dystrybucyjnych.

Spadek ciśnienia w sieci może być spowodowany nie tylko jej budową, ale również pojawiającymi się nieszczelnościami. Dlatego też warto zainwestować w systematyczne audyty układów sprężonego powietrza, które pozwolą na wykrycie wszystkich nieszczelności. Jednorazowe sprawdzenie szczelności sieci może nie być wystarczające — dlatego też zalecamy zaopatrzenie zakładu w detektory nieszczelności. Urządzenie to pozwoli na stałą kontrolę szczelności sieci i na bieżąco umożliwi usuwanie pojawiających się nieszczelności. 

Audyt instalacji sprężonego powietrza

Dobrym rozwiązaniem pozwalającym na kompleksowe spojrzenie na wydajność całego układu wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza jest zlecenie audytu instalacji specjalistycznej firmie, która w ramach usługi przeprowadzi stosowne badania urządzeń i sieci, zweryfikuje zastosowane rozwiązania, zaproponuje działania zmierzające do optymalizacji działania przy jednoczesnym ograniczeniu konsumpcji energii. Wskaże urządzenia, które pozwolą na wytwarzanie medium o parametrach technicznych dostosowanych do potrzeb zakładu, możliwości redukcji zapotrzebowania na prąd, powody spadków ciśnienia w sieci oraz elementy systemu, które powinny być zreorganizowane dla jeszcze wydajniejszego zużycia energii elektrycznej. Taka inwestycja z pewnością się opłaca! 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.