Kondensat ze sprężonego powietrza — co to jest i co z nim zrobić

Kondensat-ze-sprezonego-powietrza

Każdy układ sprężonego powietrza generuje wytwarzanie kondensatu. Co to jest kondensat i jak należy się go pozbywać podpowiemy w tym artykule. 

Kondensat co to jest

Kondensat to odpad powstający w procesie sprężania powietrza. Jest to mieszanina zanieczyszczeń, które zostały oddzielone od medium w procesie jego uzdatniania. Co ważne, powstawanie kondensatu związane jest z każdym układem sprężonego powietrza. Zatem niezależnie czy używasz niewielkiej sprężarki olejowej w warsztacie, czy kompresora odpowiedzialnego za wytwarzanie medium roboczego w dużym zakładzie produkcyjnym zawsze mamy do czynienia z tym samym kondensatem. 

Kondensat jest sumą wyeliminowanych ze sprężonego powietrza zanieczyszczeń pochodzących z powietrza atmosferycznego i tych generowanych przez sprężarkę. W związku z tym, że wraz ze sprężaniem gazu dochodzi do zwiększenia liczby zanieczyszczeń w jednostce objętości, ich ilość może być problematyczna zarówno dla wydajności i żywotności urządzeń funkcjonujących w układzie (dotyczy to nie tylko kompresorów, ale także narzędzi pneumatycznych i innych) czy szczelności instalacji, jak i jakości produktu końcowego uzyskiwanego w procesie wykorzystującym sprężone powietrze. Objętość kondensatu jest zarazem tym większa, im bardziej efektywne będzie oczyszczenie medium. Co ważne, nie warto jednak oszczędzać na oczyszczaniu medium. Warto podkreślić, że odpowiednia klasa czystości sprężonego powietrza jest gwarantem wyższej żywotności systemu, rzadszych awarii, niższych kosztów utrzymania urządzeń i instalacji, odpowiedniej jakości produktów, minimalizacji ryzyka spadku wydajności oraz niższych kosztów eksploatacyjnych (dotyczy to szczególnie zużycia energii elektrycznej). 

Kondensat powstaje w różnych punktach układu. Pojawia się zarówno w chłodnicy końcowej kompresora, jak i separatorze cyklonowym. Wytrąca się również w instalacji dystrybuującej sprężone powietrze, a także w osuszaczu ziębniczym, na filtrach powietrza oraz w zbiorniku ciśnieniowym.  

W zależności od zastosowanego urządzenia — tzn. sprężarki olejowej lub bezolejowej, kondensat będzie miał zróżnicowany skład, a przez to podlegał będzie innym procesom uzdatniania i utylizacji. 

Jak usunąć kondensat z układu sprężonego powietrza

Układy olejowe i bezolejowe wytwarzają kondensat o odmiennej zawartości. Kondensat powstający w układach bezolejowych składa się z wody, zanieczyszczeń stałych oraz tych pochodzących ze zużycia elementów kompresora w trakcie sprężania gazu. Mieszanina ta jest neutralna dla środowiska naturalnego i może być bezpiecznie usuwana do kanalizacji. 

Diametralnie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do kondensatu powstającego w systemach, gdzie wykorzystywane są sprężarki olejowe. Tu mieszanina, poza wodą, zanieczyszczeniami pochodzącymi z powietrza atmosferycznego i powstającymi w wyniku eksploatacji maszyny, zawiera także olej wykorzystywany do smarowania elementów sprężających. Tak powstała ciecz jest toksyczna dla środowiska naturalnego i absolutnie nie może być usuwana do kanalizacji czy wyrzucana do pojemników na odpady. Kondensat wodno-olejowy z mocy prawa podlegać musi specjalistycznej utylizacji. 

Usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza powoduje, że w kondensacie dominującą jego część zajmuje woda, która stanowi do 99% objętości odpadu. Stąd kluczowe staje się zastosowanie urządzeń pozwalających na oddzielenie H2O od zanieczyszczeń olejowych. Urządzeniem, które doskonale sprawdza się w realizacji tych zadań, jest separator wodno-olejowy. Pozwala on na oddzielenie wody od cząsteczek smaru i znaczną redukcję objętości kondensatu. W efekcie wolna od oleju woda usuwana może być do kanalizacji, a znacznie zredukowana objętość kondensatu przekazana specjalistycznej firmie do utylizacji. Dlaczego usuwanie nadmiaru wody z kondensatu jest istotne? Wynika to z faktu, że cena za usługę utylizacji tej substancji ustalana jest od jej objętości, zatem zmniejszenie objętości kondensatu obniża koszty, które musi ponieść zakład i jednocześnie podnosi konkurencyjność ekonomiczną procesu produkcyjnego. 

 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.