Zbiorniki ciśnieniowe — zadania i zastosowanie

Sprężarki bezolejowe wysokociśnieniowe do powietrza gazów

Zbiorniki ciśnieniowe są nieodłącznym elementem większości systemów zaopatrywania w sprężone powietrze. Najczęściej przedsiębiorcy zaopatrują się w nie, bo tak zasugerował specjalista projektujący i zakładający instalację pneumatyczną, jednocześnie nie zawsze mają świadomość, jaka jest ich faktyczna rola. Podpowiadamy, jakie zadania i zastosowanie mają zbiorniki ciśnieniowe na sprężone powietrze oraz jak ma się do tego ich pojemność. 

Czym są zbiorniki ciśnieniowe?

Zbiornik ciśnieniowy jest nieodzownym elementem większości systemów zaopatrywania w sprężone powietrze. Zbiornik stanowi swoisty magazyn rezerwowy sprężonego powietrza. Po osuszeniu i przefiltrowaniu sprężone powietrze przechowywane jest w zbiorniku pod wysokim ciśnieniem. Zbiornik ciśnieniowy nazywany również zbiornikiem wyrównawczym, który ładowany jest do ciśnienia wyższego, niż wymaga tego system. Tworzy to korzystną różnicę ciśnień, która pozwala uwolnić sprężone powietrze w razie potrzeby. Gaz magazynowany w zbiorniku wyrównawczym jest wykorzystywany w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię sprężonego powietrza i pozwala utrzymać stabilne ciśnienie. Dzięki temu wyeliminowane zostają spadki ciśnienia w układzie oraz poprawia się jego ogólna wydajność. 

Jakie zadania pełnią zbiorniki ciśnieniowe w instalacjach sprężonego powietrza?

W zależności od wielkości zakładu i systemu zaopatrywania w sprężone powietrze może on być zaopatrzony w jeden lub więcej zbiorników ciśnieniowych. Zbiornik ten powinien być jednak dostosowany do potrzeb i wymagań układ sprężonego powietrza oraz współpracujących z nim urządzeń. Zbiornik wyrównawczy stanowi swego rodzaju magazyn  sprężonego powietrza, które może zostać użyte w razie potrzeby. Oprócz tego zbiorniki ciśnieniowe można określić również mianem baterii. Wynika to z tego, że przechowują nie tylko medium, jakim jest sprężone powietrze, ale również zmagazynowaną w nim energię. 

Efektywne wykorzystanie zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza pozwala zwiększyć wydajność i ograniczyć zatrzymywanie i uruchamianie kompresorów oraz innych urządzeń pomocniczych. Skład niezbędnego wyposażenia zbiornika wyrównawczego sprężonego powietrza wchodzi również zawór zwrotny, który zapewnia utrzymanie ciśnienia i odpowiedniej objętości gazu, manometr, zawór bezpieczeństwa oraz zawór spustowy umożliwiający odprowadzanie kondensatu. 

Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych w układach sprężonego powietrza

Jak już wspomnieliśmy, zbiorniki ciśnieniowe są nieodzownym elementem większości układów sprężonego powietrza. W systemach, które nie posiadają zbiorników ciśnieniowych na sprężone powietrze, warto wykonać audyt sprężonego powietrza w celu skontrolowania wydajności instalacji. Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych w układach sprężonego powietrza jest jednym z elementów optymalizacji pracy kompresorów. Ma znaczący wpływ na ograniczenie wydatków na energię elektryczną poprzez zmniejszenie częstotliwości uruchamiania i zatrzymywania sprężarki powietrza

Można spotkać się również z bardziej kompaktowymi rozwiązaniami w zakresie montowania zbiorników ciśnieniowych. W takich przypadkach kompresor zamocowany jest bezpośrednio na zbiorniku. Jednak dla większych systemów zaopatrywania w sprężone powietrze lepiej jest zastosować większe zbiorniki, które mogą faktycznie sprostać zapotrzebowaniu wszystkich urządzeń. Tak zmagazynowane sprężone powietrze może również stanowić rezerwę w razie przestoju w pracy kompresora

Oprócz tego zbiornik ciśnieniowy sprężonego powietrza odpowiada także za chłodzenie sprężarki. W nowoczesnych kompresorach jako czynnik chłodzący może być wykorzystywany olej, woda lub sprężone powietrze. Do tego celu może być wykorzystywane właśnie sprężone powietrze zmagazynowane w zbiorniku wyrównawczym. Przed zamówieniem i zakupem zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza należy dokładnie dostosować jego wielkość do potrzeb układu pneumatycznego, z którym będzie współpracować. A także zwrócić uwagę na producenta rodzaj wykorzystanych materiałów oraz jakość wykonania zbiornika. 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.