Poziom głośności

Home/Poradnik/Poziom głośności

Warunki pracy mają przełożenie nie tylko na samopoczucie oraz wydajność pracy personelu, ale także ich zdrowie oraz kondycję fizyczną. Do jednych z wielu zagrożeń w zakładach przemysłowych należy utrzymujący się przez długi czas wysoki poziom hałasu w strefach przebywania ludzi. Dotyczy to również instalacji wytwarzania sprężonego powietrza. Badania naukowe w sposób jednoznaczny dowodzą, że szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka może skutkować licznymi objawami, w tym:

 • zmęczeniem,

 • gorszą wydajnością pracy,

 • trudnością w skupieniu uwagi,

 • zaburzeniami orientacji,

 • drażliwością,

 • bólem i zawrotami głowy,

 • szumem w uszach,

 • trwałym uszkodzeniem słuchu (w ekstremalnych sytuacjach).

W zależności od występującego poziomu hałasu skutki mogą być mniej lub bardziej dotkliwe:

 • dźwięk poniżej 35 dB – brak szkodliwości dla człowieka, wskazane w pracy wymagającej szczególnego skupienia;

 • dźwięk 35 – 70 dB – zmęczenie układu nerwowego człowieka, utrudnia wypoczynek i zasypianie;

 • 70 – 85 dB – znaczne obniżenie efektywności pracy, potencjalna szkodliwość dla zdrowia, w tym także słuchu człowieka;

 • 85 – 130 dB – liczne schorzenia organizmu, problem ze zrozumieniem mowy nawet z odległości 50 cm;

 • powyżej 130 dB – znaczne ryzyko uszkodzenia słuchu oraz wystąpienia schorzeń organów wewnętrznych.

Ograniczenie poziomu hałasu w związku ze z wytwarzaniem sprężaniem powietrza przynosi wymierne korzyści w postaci wyższej wydajności pracy i minimalizuje jego negatywne oddziaływanie na organizmy ludzi. Dlatego warto zainwestować w urządzenia, których technologia oraz rozwiązania konstrukcyjne redukują emisję hałasu do poziomu jak najmniej szkodliwego dla człowieka.

Odpowiednie przepisy prawa i dyrektywy unijne nakazują ograniczenie narażenia pracowników  na hałas i obligują pracodawcę do zapewnienia im ochrony poprzez środki techniczne, właściwą organizację pracy i rotację na stanowiskach.

Sprężarki śrubowe i tłokowe firmy ALMiG charakteryzują cechują się relatywnie niskim poziomem głośności, co jest doceniane przez dotychczasowych Klientów. Uzyskaliśmy to dzięki nowoczesnej technologii i konstrukcji z wykorzystaniem skutecznych osłon dźwiękochłonnych.

Obliczanie Krok 1:
… kilka źródeł dźwięku tego samego rodzaju

0 dB(A)

Obliczanie Krok 2:
… kilka źródeł dźwięku tego samego rodzaju

wzor-5b

0 dB(A)

Czy wiedziałeś(aś), że w odległości 5 m od źródła dźwięku poziom głośności obniża się o 12 dB (A)? Redukcja poziomu głośności o 10 dB (A) jest odczuwalna jak obniżenie hałasu o połowę.