Realizacja dla branży energetycznej

Eletrociepłowania.

Rodzaj sprężarki: odśrodkowa bezolejowa turbosprężarka
Typ sprężarki: DYNAMIC 270 i DYNAMIC 500


Zakres dostawy:

  • 3 x  odśrodkowe  bezolejowa turbosprężarka DYNAMIC 500 i 2 x  DYNAMIC 270 o łącznej wydajności 21 000 m³/h
  • Montaż oraz podłączenie do rurociągów sprężonego powietrza i wody chłodzącej
  • Układ sterowania i wizualizacja z podłączeniem do zakładowego nadrzędnego systemu montorowania

Zakres realizacji: Dostawa urządzeń układu sprężonego powietrza do zasilania Elektrociepłowni

Zastosowanie: Zasilanie linii technologicznej.
Miejsce realizacji: Kraków
Termin realizacji: 2014-2015 r.

realizacja-dla-branzy-energetycznej-dynamic-270-dynamic-500
realizacja-dla-branzy-energetycznej-dynamic-270-dynamic-500-2
realizacja-dla-branzy-energetycznej-dynamic-270-dynamic-500-3