Air Control B

Home/Sterowanie/Air Control B

Systemy sterowania ALMIG – Air Control

Komunikujemy się z siecią
Systemy sterowania ALMiG: Air Control Mini, Air Control B, Air Control P i Air Control HE pozwalają w pełni monitorować i kontrolować lokalnie oraz zdalnie stacje sprężarek powietrza.

ALMiG Air Control B

Zastosowanie technologii mikroprocesorowej i systemów komunikacji zgodnych z najnowszymi osiągnięciami telekomunikacyjnymi gwarantują bezawaryjne monitorowanie sprężarkowni wyposażonych w sprężarki ALMiG, jak również innych producentów wraz z akcesoriami takimi jak osuszacze, filtry, dreny kondensatu. Systemy sterowania ALMiG pozwalają wykonywać połączenia poprzez interfejsy RS 485.

Perfekcyjnie skonfigurowana rodzina sterowników ALMiG oferuje ekonomiczne rozwiązania umożliwiające:

 • uzyskanie efektywnych oszczędności energetycznych poprzez zredukowanie okresów biegu luzem sprężarek i strat ciśnienia w sieci;

 • zwiększenie niezawodności pracy układu sprężarek;

 • całkowitą przejrzystość pracy sprężarek i urządzeń uzdatniających sprężone powietrze przez całą dobę i z każdego miejsca gdzie istnieje dostęp do Internetu.

Sprężarkownie w dużych zakładach przemysłowych składają się najczęściej z wielu powiązanych ze sobą urządzeń – nie tylko samych kompresorów ale także osuszaczy, filtrów powietrza, spustów kondensatu itp. Wszystkie te urządzenia mogą być spięte w jeden system monitorujący i kontrolujący stan oraz parametry ich pracy, a informacja o nich może być przesyłana do sieci informatycznej zakładu. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie sterownika nadrzędnego obejmującego swym działaniem sterowanie i monitoring wielu urządzeń wchodzących w skład instalacji sprężonego powietrza. Tryb pracy wszystkich sprężarek w sieci dostosowany jest optymalnie do aktualnych warunków ciśnienia i poborów sprężonego powietrza . Kompresory działają wtedy w sposób płynny i stabilny.

Jakie jeszcze zalety wiążą się ze stosowaniem sterowników nadrzędnych?

 • zmniejszenie kosztów wytwarzania sprężonego powietrza poprzez optymalizację czasu pracy sprężarek;

 • ograniczenie liczby jednocześnie załączanych urządzeń;

 • precyzyjny dobór kompresora do aktualnego zapotrzebowania;

 • wyrównanie przebiegów pracy urządzeń;

 • stabilna wartość zadanego ciśnienia w sieci;

 • wyższy poziom niezawodności całego systemu sprężonego powietrza;

 • kontrola i sygnalizowanie stanów awaryjnych oraz okresów serwisowych dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu – zdolność do błyskawicznej reakcji serwisowej;

 • uproszczona zmiana parametrów pracy;

 • dopasowanie ustawień sterownika do dni tygodnia, godzin pracy a nawet różnic w zapotrzebowaniu w określonych terminach itp.

Uzyskanie maksimum korzyści ze stosowania układów sterowania ALMiG jest możliwe dzięki optymalnemu zaprojektowaniu oraz zaprogramowaniu sterowników mikroprocesorowych, z którymi komunikują się kompresory przemysłowe i inne urządzenia. System wytwarzania sprężonego powietrza jest skomplikowany i złożony co powoduje, że najkorzystniejszy dla użytkownika efekt osiągniemy poprzez odpowiedni dobór i zaprogramowanie układu sterowania na bazie sterowników mikroprocesorowych.