Turbosprężarki

Home/Turbosprężarki

TURBOSPRĘŻARKI FS ELLIOTT by ALMiG

Sprężone powietrze jest powszechnie stosowane w największych zakładach przemysłowych jako podstawowy nośnik energii. Dostępne w naszej ofercie turbosprężarki FS-Elliott by ALMiG sprawdzają się w przedsiębiorstwach wykazujących szczególnie wysokie pobory sprężonego powietrza. Moc rzędu 2000 kW oraz wydajność na poziomie kilkuset m3/min pozwalają pokryć zapotrzebowanie na sprężone powietrze ze wszystkich punktów poboru w zakładzie. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną oraz inteligentnym układem sterowania daje to nam kompletne źródło zasilania sprężonym powietrzem.

Jakie zalety posiadają turbosprężarki FS-Elliott by ALMiG?

  • Powietrze jest wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń olejowych. Pozwoliło to na osiągnięcie najwyższej klasy czystości sprężonego powietrza, co jest warunkiem koniecznym w wielu zakładach przemysłowych. Wyeliminowane w ten sposób zostało ryzyko przedostania się oleju do instalacji sprężonego powietrza w zakładzie, a nawet do wyrobów gotowych.

  • Niskie koszty wytwarzania sprężonego powietrza wynikające z czynników takich jak: wysoka sprawność silnika elektrycznego, brak strat związanych z przeniesieniem napędu, ograniczenie strat powietrza wynikających z nieszczelności instalacji oraz płynna regulacja wydajności (w zakresie 70 – 100%).

  • Turbosprężarka wyposażona jest w zaawansowany system sterowania pracą dzięki czemu obsługa staje się prosta. Co więcej, układ informuje nas o konieczności wykonania serwisu sprężarki, potencjalnych nieprawidłowościach oraz zagrożeniach, a ponadto rejestruje najważniejsze parametry oraz dba o stabilną pracę całego urządzenia.

  • Niskie koszty serwisu.

  • Niska temperatura sprężonego powietrza dzięki wydajnemu układowi chłodzenia.

  • Sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu: chemicznym, motoryzacyjnych, metalurgicznym, hutniczym oraz wielu innych