Kanały wentylacyjne

Stacja wytwarzania sprężonego powietrza jest zespołem wielu urządzeń mechanicznych z silnikami elektrycznymi, generujących niekiedy duże ilości ciepła, które trzeba regularnie odprowadzać z pomieszczenia sprężarkowni.

Dobór i wyposażenie pomieszczenia, w którym ma być umieszczony kompresor powinno być dokładnie przemyślane. Niezbędny jest wydajny i niezawodny system wentylacji, który będzie odpowiedzialny za odprowadzanie na zewnątrz ogrzanego powietrza. W przeciwnym razie będziemy zmagać się z poważnymi konsekwencjami wynikającymi z przegrzania sprężarki, mogącymi w efekcie doprowadzić do jej awaryjnego zatrzymania. Wentylacja i chłodzenie pomieszczenia to nieodzowne elementy standardowego wyposażenia sprężarkowni. Przyjmuje się, że temperatura otoczenia dla sprężarki chłodzonej powietrzem nie powinna być wyższa niż 40-45 oC.

Bardzo wysoki poziom zysków cieplnych wynika z faktu, że niemal cała energia dostarczona do kompresora zamieniana jest w ciepło. Dodatkowym źródłem wysokiej temperatury w pomieszczeniu może być znaczne nasłonecznienie, wysoka temperatura na zewnątrz (zależne od warunków klimatycznych) itp.

W sprężarkowni możliwe jest zastosowanie zarówno wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej. Ta druga metoda jest powszechniej stosowana ze względu na znacznie wyższą efektywność działania (wentylacja grawitacyjna może być niewystarczająca i doprowadzić do wzrostu temperatury w pomieszczeniu). Korzystnym rozwiązaniem jest oczywiście zastosowanie systemu odzysku ciepła odprowadzanego poprzez instalację wentylacyjną, co daje możliwość wygenerowania oszczędności energetycznych. Odzyskana energia cieplna może być wykorzystana w procesach technologicznych lub w celach grzewczych.

Dlaczego konieczna jest ciągła wymiana powietrza w pomieszczeniu gdzie umieszczony jest kompresor?

  • dla usunięcia dużych ilości ciepła.
  • dla zapewnienia właściwego stanu higienicznego powietrza w pomieszczeniu.
  • dla dostarczania świeżego powietrza wykorzystywanego przez sprężarkę (jeśli nie jest ona podłączona do odrębnego kanału ssącego poprowadzonego z zewnątrz budynku).
  • dla odprowadzania wilgoci i zanieczyszczeń typu pył, kurz itp. dostających się do sprężarkowni z zewnątrz.

Obliczanie 1: poprzez opróżnienie zbiornika

wzor-8a

0,00 m3/min

Obliczanie 2: …poprzez pomiar czasu załączenia

wzor-8b

0,00 m3/min

Czy wiedziałeś(aś), że średnia wielkość nieszczelności w instalacjach to aż 30%? Nieszczelności stanowią znaczący problem w co trzeciej instalacji sprężonego powietrza.