Układy sterowania w systemach sprężarek – zastosowanie i zalety

Układy sterowania w systemach wytwarzających sprężone powietrze spełniają bardzo istotną rolę. Ich główne zadanie polega na koordynowaniu działania jednej sprężarki lub też całego parku maszynowego, który jest kompatybilny z takimi urządzeniami, jak: osuszacze, filtry, separatory cyklonowe i kondensatu czy też spusty kondensatu. Zaletą tego typu układów sterowania jest to, że nadzorują one poprawne działanie sprężarek, niezależnie od tego, czy system jest sterowany zdalnie, czy nie.

Innowacyjność układów sterowania szansą na bezproblemową pracę sprężarek

Użycie najnowocześniejszych komponentów, jak również wykorzystanie technologii mikroprocesorowej i telekomunikacyjnej gwarantuje, że układ sterowania zapewni Twojej sprężarce doskonałe osiągi oraz pozwoli ograniczyć ryzyko niepotrzebnych strat energetycznych. Dobrze zaprojektowany układ sterowania ogranicza lub całkowicie eliminuje liczbę okresu biegu jałowego sprężarki oraz redukuje straty ciśnienia w całej instalacji sprężonego powietrza. Dzięki temu, możesz nie tylko zadbać o dłuższą żywotność sprzętu, ale i oszczędzasz zużycie energii elektrycznej. Wiadomym jest, iż tego typu rozwiązanie jest wyjątkowo korzystne szczególnie, że koszty eksploatacji nieustannie rosną, zaś pobór prądu wiąże się z coraz większymi wydatkami.

ALMiG-Realizacja-3-1

Zalety układu sterowania sprężarek w kwestii jakości i wydajności pracy

Wskutek zastosowania nowoczesnych rozwiązań, można również zapewnić maksymalną wydajność pracy sprężarki i szybkie oraz skuteczne uzdatnianie wytworzonego przez nią sprężonego powietrza. Ogrywa to szczególną rolę w trakcie całego procesu produkcyjnego czy świadczenia usług na rzecz klientów. Dzięki temu, podnosi się jakość i wydajność pracy oraz skraca czas jej wykonania. Według ekspertów kluczową kwestią jest także zakup tylko takich układów sterowania, które są kompatybilne z każdym modelem sprężarki. Pozwala to na uniezależnienie się od jednego producenta i dostawcy.

Dlaczego układ sterowania w sprężarkach ma taki wielkie znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych?

Nieprawidłowo dobrany układ sterowania lub jego wadliwa konstrukcja przyczynia się do obniżenia jakości świadczonych usług lub produkowanych towarów. Wszystkie kompresory przemysłowe muszą być odpowiednio sterowane – tylko wówczas masz szansę na pełne wykorzystanie ich możliwości przerobowych i uzyskanie najlepszych efektów ich pracy.

Obecnie wyróżnia się dwa podstawowe sposoby sterowania układem sprężarek.

Sterowanie kaskadowe ma miejsce, gdy sprężarki są sterowane w zależności od wysokości ciśnienia, jakie występuje w sieci. W przypadku, gdy ciśnienie spada, każdy element zostaje uruchomiony w trybie sekwencyjnym. Jeśli ciśnienie nagle wzrasta wówczas analogicznie ma miejsce wyłączanie poszczególnych podzespołów. Jest to rozwiązanie niezbyt korzystne z uwagi na pojawienie się jałowego biegu i strat energii elektrycznej. Ponadto, w tym układzie zachodzi mniejsza stabilność ciśnienia sprężonego powietrza, jaka obowiązuje w całym systemie.

Sterowanie przy pomocy sterownika nadrzędnego występuje w sytuacji, kiedy sterownik w sposób całościowy kontroluje każde urządzenie wchodzące w skład parku maszynowego i dopasowuje jego działanie zgodnie z obecnym w sieci ciśnieniem i poborem sprężonego powietrza w danym okresie czasu.

Ważnym jest, aby układ sterowania sprężarek dopasować do kilku podstawowych czynników, do których zaliczyć należy:

  • zmienności zapotrzebowania na ilość sprężonego powietrza w danym cyklu produkcyjnym,
  • wielkości posiadanych kompresorów,
  • specyfiki danego cyklu technologicznego,
  • różnic występujących w obszarze ciśnień,
  • rodzaju posiadanych urządzeń,
  • liczby posiadanych sprężarek.

System sterowania w systemach sprężarkowych ma zredukować straty energii, stabilizować ciśnienie, ograniczać czas działania parku maszynowego, jak również wydajnie rozdzielać zadania scedowane na poszczególne urządzenia. Ponadto, tego typu system powinien ostrzegać o niepokojących nieprawidłowościach w pracy i przypominać o potrzebie regularnego serwisu.