Zbiornik

Home/Poradnik/Zbiornik

Jednym z podstawowych elementów systemu sprężonego powietrza jest zbiornik. Stanowi on bufor na wypadek zmiennego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Prawidłowo dobrany pozwala na pokrycie pików w szczytowych momentach poboru, ponieważ jak pokazuje praktyka w większości systemów technologicznych w przemyśle chwilowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest zmienne w czasie. Wielkość zbiornika pełni również istotną rolę w kontekście stabilizacji ciśnienia w całej sieci oraz wpływa na częstotliwość cykli pracy sprężarek stało-obrotowych.

Wyróżniamy dwa rodzaje zbiorników:

  • zbiorniki pionowe,

  • zbiorniki poziome.

Zbiorniki sprężonego powietrza produkowane są ze stali węglowej lub stali nierdzewnej. Zbiorniki ze stali węglowej mogą być ocynkowane lub malowane na zewnątrz i wewnątrz. Na osprzęt zbiornika składają się m.in.: zawór bezpieczeństwa, manometr wskazujący ciśnienie powietrza lub gazu, kurek manometryczny, rurka spustowa kondensatu z zaworem i opcjonalnie automatyczny spust kondensatu.

Ze względu na pełnioną funkcję w  systemach wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza możemy wyróżnić dwa typy zbiorników:

Zbiornik główny – instalowany w sprężarkowni lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie tuż za sprężarką, a przed układem uzdatniania (filtracja, osuszanie). Do zadań tego typu zbiornika należy sterowanie pracą sprężarki, schładzanie sprężonego powietrza oraz tłumienie pulsacji (w przypadku sprężarek tłokowych).

Zbiornik pomocniczy – stosowany zazwyczaj na końcu instalacji lub tuż przy punktach dużego poboru sprężonego powietrza. Dodatkowy zbiornik w instalacji minimalizuje ryzyko spadku ciśnienia w razie gwałtownego skoku zapotrzebowania.

Dobór zbiornika sprężonego powietrza wymaga przeprowadzenia dokładnych obliczeń na podstawie wielkości poboru powietrza oraz wydajności sprężarki. Nasza strona w prosty sposób pomaga w ich wykonaniu. Naszym potencjalnym Klientom oferujemy również doradztwo i konsultacje w zakresie optymalnego doboru systemu oraz poszczególnych jego elementów.

wzor-4

0,00 l

Komentarz:

  1. Dobór zbiornika o odpowiedniej pojemności jest istotny również przy niewielkim dociążeniu sprężarki (50%).
  2. Zalecane ilości przełączeń cykli pracy sprężarek w ciągu godziny to np.:
    do 18.5 kW zS = 120, do 75 kW zS = 60, powyżej 75 kW zS = 30.

Czy wiedziałeś(aś), że odpowiednio dobrany zbiornik powietrza może zredukować długość cykli biegu jałowego sprężarki? Sprężarka w biegu jałowym zużywa nieefektywnie 25 % – 30% całkowitego poboru energii - nie sprężając powietrza.