Co to jest szczelność instalacji sprężonego powietrza

instalacja-sprezonego-powietrza

Szczelność instalacji sprężonego powietrza jest jednym z kluczowych elementów wpływających na prawidłową pracę całego systemu. Dlaczego warto zadbać o właściwe zabezpieczenie instalacji,  które będzie zapobiegać utracie medium? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym wyjaśnimy istotę  problemu.

Szczelność instalacji sprężonego powietrza — dlaczego jest ważna

Szczelność instalacji pneumatycznej to inaczej stopień zabezpieczenia jej przed przecinkiem sprężonego powietrza. Jest ona odwrotnie proporcjonalna do wielkości przecieków — czyli im mniejsze są przecieki, tym wyższa jest szczelność instalacji. Nieszczelności na instalacji sprężonego powietrza mogą prowadzić do utraty ciśnienia i zwiększenia zużycia energii. Szczelność instalacji sprężonego powietrza bezpośrednio wpływa nie tylko na wydajność działania systemu,  ale również na jego efektywność energetyczną oraz trwałość. To z kolei powoduje  wyższe koszty eksploatacji przy jednoczesnej niższej wydajności systemu. Stąd kluczowe dla wydajności systemu sprężonego powietrza jest z jednej strony utrzymanie jej jak najwyższej szczelności instalacji. 

Przecieki sprężonego powietrza są niewątpliwą stratą energii. Sprężone powietrze jest medium drogim w wytwarzaniu, dlatego też należy unikać sytuacji, w których nieszczelności powodują utratę części wytworzonego medium. Warto podkreślić, że im mniejsze przecieki, tym większa jest szczelność instalacji. Wszelkiego typu nieszczelności Prowadzą do utraty ciśnienia i zwiększenia zużycia energii. To z kolei przyczynia się do wyższych kosztów eksploatacyjnych, większego zużycie energii i zarazem niższej wydajności systemu. Stąd tak istotne jest utrzymanie wysokiej szczelności instalacji sprężonego powietrza, którą można uzyskać, wykonując regularne przeglądy, konserwacje i naprawy miejsc, gdzie następują przecieki.

Nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza powodują nie tylko straty energii elektrycznej. Są także przyczyną  nadmiernego obciążenia sprężarki powietrza, która zmuszona jest pracować ciągle dla podtrzymania odpowiedniego ciśnienia i ilości wytwarzanego sprzężonego powietrza. W efekcie nadmierna eksploatacja sprężarki może prowadzić do awarii i jednocześnie może skracać jej żywotność. Co więcej, przecieki powietrza mogą być przyczyną wyższego poziomu hałasu, który może być uciążliwy dla pracowników. 

Jak zwiększyć szczelność instalacji sprężonego powietrza

Dla utrzymania szczelności instalacji sprężonego powietrza kluczowe jest regularne przeprowadzanie przeglądów i konserwacji. Pozwoli to utrzymać system w doskonałej kondycji i reagować szybko w razie pojawiających się problemów.

W ramach przeglądów i konserwacji należy szczególną uwagę zwrócić na szczelność w rurach, na złączkach zaworach i innych elementach instalacji. Konieczne będzie także szybkie naprawianie i uszczelnianie miejsc, w których nastąpiło przeciek medium. W utrzymaniu szczelności systemu,  a w szczególności elementów sprężarki, konieczna jest dbałość o filtry powietrza. Ich czyszczenie będzie zapobiegać zanieczyszczeniu i zwiększać przepływ medium.  Ważne jest także systematyczne kontrolowanie poziomu oleju w sprężarce, które zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia. Dla pełnej kontroli i szczelności instalacji warto również monitorować ciśnienie w systemie. w ten sposób uzyska się pewność, że jest one utrzymywane na właściwym poziomie. 

Kontrola poszczególnych elementów systemu sprężonego powietrza jest ważna z punktu widzenia doraźnego reagowania na pojawiające się problemy. Dla szczelności systemu istotne są  także jego prawidłowo budowa oraz optymalnie dobrany system uzdatniania, a w szczególności eliminacja wody i pary wodnej  przyczyniające się do korozji metalowych elementów. Dlatego dla szczelności instalacji sprężonego powietrza kluczowe jest zastosowanie takich elementów uzdatniania jak separator cyklonowy czy osuszacze powietrza, które eliminują wilgoć z medium. 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.