Porady

Home/Porady

Kanały wentylacyjne

Stacja wytwarzania sprężonego powietrza jest zespołem wielu urządzeń mechanicznych z silnikami elektrycznymi, generujących niekiedy duże ilości ciepła, które trzeba regularnie odprowadzać z pomieszczenia sprężarkowni. Dobór i wyposażenie pomieszczenia, w którym ma być umieszczony kompresor powinno być dokładnie przemyślane. Niezbędny jest wydajny i niezawodny system wentylacji, który będzie odpowiedzialny za [...]

Czytaj dalej...

Kondensat

Kondensat jest produktem ubocznym procesu sprężania, który ze względu na przepisy o ochronie środowiska musi być we właściwy sposób uzdatniony przed wpuszczeniem do kanalizacji. Kondensat wodno – olejowy to ciecz powstała w procesie sprężania powietrza przy użyciu sprężarki smarowanej olejem, składająca się z wykroplonej pary wodnej oraz aerozoli olejowych [...]

Czytaj dalej...

Zbiornik

Jednym z podstawowych elementów systemu sprężonego powietrza jest zbiornik. Stanowi on bufor na wypadek zmiennego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Prawidłowo dobrany pozwala na pokrycie pików w szczytowych momentach poboru, ponieważ jak pokazuje praktyka w większości systemów technologicznych w przemyśle chwilowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest zmienne w czasie. Wielkość [...]

Czytaj dalej...

Standardowe metry sześcienne

Pierwszym krokiem w projektowaniu instalacji jest określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze. Znając zapotrzebowanie możemy dobrać odpowiednią sprężarkę a następnie skonfigurować cały układ sprężonego powietrza. Przy zadanym ciśnieniu zapotrzebowanie na sprężone powietrze określamy w jednostce objętości dzielonej przez jednostkę czasu np. m3/h, ltr/min itp. Ponieważ powietrze jest mieszaniną gazów, zajmowana [...]

Czytaj dalej...

Średnica rur

Projektowanie złożonych systemów wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza wymaga wieloletniego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. Powinno to być poprzedzone wnikliwą analizą rzeczywistych potrzeb użytkownika wraz ze wszystkimi uwarunkowaniami przestrzennymi i technicznymi dotyczącymi zakładu przemysłowego czy usługowego. Źle dobrana średnica rur może w negatywny sposób przełożyć się na charakterystykę pracy układu [...]

Czytaj dalej...

Poziom głośności

Warunki pracy mają przełożenie nie tylko na samopoczucie oraz wydajność pracy personelu, ale także ich zdrowie oraz kondycję fizyczną. Do jednych z wielu zagrożeń w zakładach przemysłowych należy utrzymujący się przez długi czas wysoki poziom hałasu w strefach przebywania ludzi. Dotyczy to również instalacji wytwarzania sprężonego powietrza. Badania naukowe [...]

Czytaj dalej...

Nieszczelności instalacji

Instalacja do wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza to złożony zespół urządzeń, wyposażenia i rurociągów posiadających wiele miejsc potencjalnie narażonych na pojawienie nieszczelności. Należą do nich: łączenia rur, zawory, urządzenia, szybkozłącza. Każda nieszczelność generuje stratę sprężonego powietrza a co za tym idzie stratę energii [...]

Czytaj dalej...