Porady

Home/Porady

Korzyści ze stosowania sprężarek bezolejowych

Rosnąca liczba sektorów przemysłowych zgłasza zapotrzebowanie na doskonałą jakość sprężonego powietrza. W tym celu przedsiębiorcy rozważają zakup bezolejowych sprężarek śrubowych, będących gwarancją najwyższej czystości sprężonego powietrza. Problematyczny czynnik smarujący – olej Typowe kompresory przemysłowe wykorzystują podstawowy czynnik smarujący oraz odprowadzający ciepło, jakim jest olej. Tego typu działanie jest ryzykowne z [...]

Czytaj dalej...

Jak ograniczyć zużycie prądu w zakładzie przemysłowym wykorzystującym sprężone powietrze?

W dobie ciągłych podwyżek prądu, praca kompresora w zakładzie produkcyjnym czy firmie usługowej może generować bardzo duże zużycie prądu elektrycznego. W praktyce przekłada się to na zwiększone koszty utrzymania sprzętu, jak również na podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, czyli produkcji, bądź świadczenia usług. Rozwiązaniem tego problemu, dotyczącego coraz większej liczby przedsiębiorców [...]

Czytaj dalej...

Kompresory – jak uzyskać oszczędności w wydatkach eksploatacyjnych?

Oszczędności w wydatkach eksploatacyjnych w zakładach produkcyjnych i firmach, które wykorzystują sprężone powietrze, są nieuniknione. Wynika to z rosnących podwyżek prądu oraz okresowym spowolnieniem rozwoju gospodarczego. Dlatego też doskonałym rozwiązaniem w tym wypadku są sprężarki zmiennoobrotowe, które mogą dostarczać tyle sprężonego powietrza, ile w danym momencie potrzebuje przedsiębiorstwo. Dopasuj ilość [...]

Czytaj dalej...

Kompresory – jak uzyskać oszczędności w wydatkach eksploatacyjnych?

Kompresory przemysłowe działają dzięki energii elektrycznej, której zużycie uzależnione jest od wielkości produkcji sprężonego powietrza. W sytuacji niewłaściwego doboru sprężarek dochodzi do strat, które nadmiernie podnoszą koszty eksploatacyjne zakładu. Aby ograniczyć ryzyko zachwiania stabilnej pozycji finansowej przedsiębiorstwa, warto wdrożyć park maszynowy wykorzystujący sprężarki o zmiennej wydajności. […]

Czytaj dalej...

Jak zwiększyć produkcję sprężonego powietrza, kiedy zakład nie ma wolnej przestrzeni na nowe kompresory?

W wielu przedsiębiorstwach wykorzystujących sprężone powietrze, często brakuje miejsca na nowy park maszynowy. Bywa, iż dynamiczny rozwój firmy wymusza konieczność zwiększenia liczby wyprodukowanego sprężonego powietrza, co przy zbyt małej powierzchni użytkowej danego zakładu przemysłowego, bywa bardzo trudnym do zrealizowania zadaniem. Z pomocą przychodzą wówczas kontenerowe stacje sprężarek. […]

Czytaj dalej...

Układy sterowania w systemach sprężarek – zastosowanie i zalety

Układy sterowania w systemach wytwarzających sprężone powietrze spełniają bardzo istotną rolę. Ich główne zadanie polega na koordynowaniu działania jednej sprężarki lub też całego parku maszynowego, który jest kompatybilny z takimi urządzeniami, jak: osuszacze, filtry, separatory cyklonowe i kondensatu czy też spusty kondensatu. Zaletą tego typu układów sterowania jest to, że [...]

Czytaj dalej...

Kanały wentylacyjne

Stacja wytwarzania sprężonego powietrza jest zespołem wielu urządzeń mechanicznych z silnikami elektrycznymi, generujących niekiedy duże ilości ciepła, które trzeba regularnie odprowadzać z pomieszczenia sprężarkowni. Dobór i wyposażenie pomieszczenia, w którym ma być umieszczony kompresor powinno być dokładnie przemyślane. Niezbędny jest wydajny i niezawodny system wentylacji, który będzie odpowiedzialny za [...]

Czytaj dalej...

Kondensat

Kondensat jest produktem ubocznym procesu sprężania, który ze względu na przepisy o ochronie środowiska musi być we właściwy sposób uzdatniony przed wpuszczeniem do kanalizacji. Kondensat wodno – olejowy to ciecz powstała w procesie sprężania powietrza przy użyciu sprężarki smarowanej olejem, składająca się z wykroplonej pary wodnej oraz aerozoli olejowych [...]

Czytaj dalej...

Zbiornik

Jednym z podstawowych elementów systemu sprężonego powietrza jest zbiornik. Stanowi on bufor na wypadek zmiennego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Prawidłowo dobrany pozwala na pokrycie pików w szczytowych momentach poboru, ponieważ jak pokazuje praktyka w większości systemów technologicznych w przemyśle chwilowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest zmienne w czasie. Wielkość [...]

Czytaj dalej...

Standardowe metry sześcienne

Pierwszym krokiem w projektowaniu instalacji jest określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze. Znając zapotrzebowanie możemy dobrać odpowiednią sprężarkę a następnie skonfigurować cały układ sprężonego powietrza. Przy zadanym ciśnieniu zapotrzebowanie na sprężone powietrze określamy w jednostce objętości dzielonej przez jednostkę czasu np. m3/h, ltr/min itp. Ponieważ powietrze jest mieszaniną gazów, zajmowana [...]

Czytaj dalej...

Średnica rur

Projektowanie złożonych systemów wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza wymaga wieloletniego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. Powinno to być poprzedzone wnikliwą analizą rzeczywistych potrzeb użytkownika wraz ze wszystkimi uwarunkowaniami przestrzennymi i technicznymi dotyczącymi zakładu przemysłowego czy usługowego. Źle dobrana średnica rur może w negatywny sposób przełożyć się na charakterystykę pracy układu [...]

Czytaj dalej...

Poziom głośności

Warunki pracy mają przełożenie nie tylko na samopoczucie oraz wydajność pracy personelu, ale także ich zdrowie oraz kondycję fizyczną. Do jednych z wielu zagrożeń w zakładach przemysłowych należy utrzymujący się przez długi czas wysoki poziom hałasu w strefach przebywania ludzi. Dotyczy to również instalacji wytwarzania sprężonego powietrza. Badania naukowe [...]

Czytaj dalej...

Nieszczelności instalacji

Instalacja do wytwarzania oraz dostarczania sprężonego powietrza to złożony zespół urządzeń, wyposażenia i rurociągów posiadających wiele miejsc potencjalnie narażonych na pojawienie nieszczelności. Należą do nich: łączenia rur, zawory, urządzenia, szybkozłącza. Każda nieszczelność generuje stratę sprężonego powietrza a co za tym idzie stratę energii [...]

Czytaj dalej...