Jak podnieść wydajność systemu sprężonego powietrza?

Sprężone powietrze jest drogim medium, na którego cenę przekładają się rosnące ceny energii elektrycznej. Jak zoptymalizować wydajność układu sprężonego powietrza w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych w zakładzie? 

80% globalnych kosztów użytkowania kompresorów związane jest z poborem energii elektrycznej. Racjonalizując wykorzystanie sprężarek można sprawić, że ich wykorzystanie będzie nie tylko efektywne, ale również pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i jednocześnie zmniejszy wpływ zakładu na emisję CO2.

Sprężarki – dobór odpowiedniego urządzenia

Pierwszym krokiem do racjonalizacji użytkowania i wydatków będzie kontrola systemu sprężonego powietrza. Dotyczy to szczególnie weryfikacji zastosowanych kompresorów w zakresie ciśnienia, przepływu czy zmienności wykorzystania sprężonego gazu. Do tego celu wystarczy wykorzystać dane rejestrowane przez urządzenia monitorujące pracę urządzeń, na podstawie których można określić najlepszy rodzaj sprężarki, który zapewni maksymalną wydajność całego systemu.

Tu jedną z kluczowych danych będzie sprawność sprężarki, którą można obliczyć dzieląc moc kompresora (kW) przez wydajność (m3/min). Warto podkreślić, że wydajność urządzenia będzie zmienna w zależności od warunków panujących w sprężarkowni (im wyższa temperatura i wilgotność tym niższa wydajność kompresora). Warto również zwrócić uwagę na prędkość obrotową urządzenia na biegu jałowym – im będzie ona niższa, tym niższa będzie konsumpcja energii przez urządzenie. Warto także zadbać o to, aby w toku pracy kompresor jak najkrócej pracował na biegu jałowym zarówno z powodu zużycia energii elektrycznej, która nie przekłada się na wytwarzanie medium, jak i na zwiększone zużycie komponentów podczas stałego załączania i wyłączania. W tym przypadku kluczowy będzie nie tylko wybór odpowiedniego kompresora, ale również zastosowanie odpowiedniego sterownika, który zapewni optymalną konfigurację urządzenia do konkretnego zastosowania. 

Istotne dla energooszczędności procesu wytwarzania sprężonego powietrza będzie miał dobór kompresora o odpowiedniej technologii. I nie chodzi tutaj tylko o zapewnienie właściwego ciśnienia roboczego czy przepływu, ale również dostosowanie kompresora do zmiennego zapotrzebowania układu na sprężone medium. Warto pamiętać, że jeśli zapotrzebowanie na sprężone powietrze w zakładzie podlega stałym wahaniom warto rozpatrzyć zakup urządzenia o zmiennej prędkości obrotowej, które dostosowuje wytwarzanie medium do zmiennego zapotrzebowania procesów produkcyjnych.

Dla odpowiedniej wydajności systemu sprężonego powietrza znaczenie będzie miało także zastosowanie zbiorników ciśnieniowych o odpowiedniej pojemności. Właściwe zwymiarowanie zasobników medium jest uzależnione od wielu czynników, stąd warto to zadanie powierzyć specjalistom. Należy jednak podkreślić, że im lepiej system regulacji sprężarek dostosowany jest do wymagań procesów produkcyjnych (np. poprzez zastosowanie kompresorów o zmiennej wydajności), tym zbiornik sprężonego powietrza może być mniejszy. 

Stała konserwacja i serwis kompresorów

Niezawodna praca sprężarek uzależniona jest od prawidłowego serwisu i stałego nadzoru konserwacyjnego. Kluczem jest opieka serwisowa w wykonaniu doświadczonych techników serwisu gotowych nie tylko na planowane prace konserwacyjne, ale także szybko reagujących na nieplanowane zdarzenia, których konsekwencją może być wstrzymanie procesów produkcyjnych wynikających z niedoboru medium roboczego. W przypadku serwisu maszyn warto korzystać z oryginalnych części zamiennych i dedykowanych materiałów eksploatacyjnych, dzięki czemu zyskuje się gwarancję wydajnej i bezawaryjnej pracy sprężarek. 

Nieszczelności – wróg wydajności systemów sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest medium drogim, co wynika z wysokich cen energii elektrycznej. W sytuacji, kiedy na instalacji sprężonego powietrza dochodzi do wycieków medium roboczego, wydatki eksploatacyjne przedsiębiorstwa mogą znacznie wzrosnąć. Szacuje się, że umiarkowane utrzymywanie sieci z powodu nieszczelności może powodować utratę do 30% wytworzonego sprężonego powietrza. Stąd istotnym jest systematyczna konserwacja sieci oraz szybkie wykrywanie pojawiających się wycieków. Warto to robić systematycznie zarówno w zakresie działania pracowników zakładu, jak i wykwalifikowanych serwisantów. Jednym ze sposobów jest korzystanie z audytów systemu sprężonego powietrza. Jak ważne są lokalizacja i uszczelnianie wycieków? Dość powiedzieć, że w skali roku niewielka nieszczelność o średnicy 2mm może powodować straty w wysokości ponad 100 tys. złotych. 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.