Separator cyklonowy — niezbędny element systemu uzdatniania powietrza

Osuszacze i filtracja

Uzdatnianie sprężonego powietrza jest procesem powszechnie realizowanym w układach pneumatycznych. Jednocześnie jest to proces wieloetapowy, uwzględniający zastosowanie zarówno filtracji, jak i osuszania skompresowanego gazu. Separatory cyklonowe są jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi podnoszących jakość sprężonego powietrza. Sprawdź, dlaczego warto stosować te urządzenia i czy sprawdzą się one również w Twojej firmie. 

Separator cyklonowy — do czego służy

Separator cyklonowy jest wykorzystywany do wstępnego usuwania wykroplonej wody ze sprężonego powietrza poprzez wprowadzenie gazu w ruch wirowy. W wyniku działania siły odśrodkowej krople kondensatu wodno-olejowego wyrzucane są na ścianki, po których spływają do dolnej części urządzenia, a następnie usuwane są z niego za  pomocą spustów kondensatu. Separator cyklonowy jest stosunkowo prostym, ale jednocześnie bardzo skutecznym urządzeniem. Umożliwia usunięcie ze sprężonego powietrza nawet do 99% zanieczyszczeń o wielkości 10-50 mikronów. 

Separatory cyklonowe są urządzeniami prostymi w swej konstrukcji. Dzięki temu w zasadzie nie ulegają awarii. Nie posiadają także części, które w toku użytkowania powinny podlegać systematycznej wymianie. W efekcie urządzenia są nie tylko skuteczne w działaniu, ale także ekonomiczne w eksploatacji. 

Zaletą tych urządzeń jest także niewielki wpływ na parametry medium w zakresie ciśnienia. Separatory cyklonowe z zasady generują niewielkie straty ciśnienia — zazwyczaj od 0,02 do 0,06 bar, co daje rząd wielkości nieuwzględniany nawet przy projektowaniu układów sprężonego powietrza. 

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia separatorów cyklonowych są spusty kondensatu. Występują one w wersji pływakowej i elektronicznej w wariancie sterowanym pojemnościowo lub czasowo. Warto dodać, że elektroniczne spusty kondensatu sterowane pojemnościowo zapewniają usuwanie kondensatu bez straty sprężonego powietrza.   

Dlaczego warto montować separatory cyklonowe 

Jak już wspominaliśmy, separator cyklonowy jest urządzeniem skutecznie odwadniającym sprężone powietrze. Brak wymiennych elementów sprawia, że jego skuteczność działania nie pociąga za sobą stałych kosztów eksploatacyjnych związanych z wymianą części i materiałów (jak ma to miejsce w przypadku filtrów). Zakup odwadniacza cyklonowego jest inwestycją jednorazową — urządzenie to nie psuje się, a ewentualna wymiana może być konieczna wyłącznie w wyniku mechanicznego uszkodzenia. 

Wysoka skuteczność w zakresie odwadniania medium roboczego przy jednoczesnych niewielkich kosztach inwestycyjnych sprawia, że separatory cyklonowe są powszechnie montowane w układach sprężonego powietrza. Zazwyczaj instalowane są na początku układu uzdatniania. Urządzenia usuwają wodę i kondensat w stanie ciekłym. Dzięki temu odciążają osuszacz (niezależnie, czy zastosowano osuszacz ziębniczy, czy adsorpcyjny) oraz wydłużają żywotność wkładów filtracyjnych zainstalowanych w sieci. Jednocześnie wstępne odwodnienie sprężonego powietrza ma także pozytywny wpływ na całą instalację — ogranicza proces korozji elementów metalowych a tym samym minimalizuje ryzyko powstawania nieszczelności i ubytków medium. 

Gdzie montowane są separator cyklonowe

Uzdatnianie sprężonego powietrza za pomocą separatorów cyklonowych może odbywać się w kilku miejscach układu pneumatycznego. Odwadniacze często instalowane są zaraz za sprężarką powietrza w celu usunięcia wykroplonej wody powstałej w wyniku obniżenia temperatury medium w chłodnicy końcowej kompresora. Separatory cyklonowe lokalizuje się również w rurociągach. Ich zadaniem w tym miejscu jest wychwycenie skroplin pojawiających się w instalacji. 

Warto podkreślić, że separator cyklonowy, mimo wysokiej wydajności działania, jest narzędziem pozwalającym na wstępne i podstawowe oczyszczenie sprężonego powietrza. Wyższe klasy czystości medium można uzyskać dzięki filtracji i osuszaniu medium za pomocą osuszaczy sprężonego powietrza. 

 

Zadaj pytanie Ekspertowi

Nasz doświadczony i wykwalifikowany personel zapewni fachowe doradztwo w procesie tworzenia systemów sprężania powietrza.