Sprężarki śrubowe o zmiennej wydajności

Home/Sprężarki śrubowe o zmiennej wydajności

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI

Sprężarki śrubowe o zmiennej wydajności – informacje ogólne

Sprężarki śrubowe o zmiennej wydajności ALMiG pomogą Państwu dostosować ilość sprężonego powietrza dokładnie do potrzeb, jakich wymaga cykl produkcyjny. Przedstawiamy dwie serie kompresorów powietrza przystosowanych do pracy wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na sprężone powietrze ulega ciągłym zmianom.

Każdy kompresor przemysłowy charakteryzuje się 3 podstawowymi parametrami pracy, które mają kluczowe znaczenie w kontekście pokrycia zapotrzebowania na sprężone powietrze oraz ponoszonych kosztów eksploatacyjnych, w tym także energii elektrycznej. Należą do nich:

 • ciśnienie robocze [bar] – sprężarki śrubowe o zmiennej wydajności mogą pracować w zakresie ciśnień od 5 do 13 barów;

 • wydajność sprężarki [m3/min] – serie FLEX, V-Drive oraz VARIABLE pokrywają zapotrzebowanie na sprężone powietrze na poziomie od 0,51 do 58,20 m3/min;

 • moc silnika [kW] – sprężarki zmiennoobrotowe wyposażone są w silniki elektryczne o mocach od 5,5 do 355 kW.

Te 3 parametry są ze sobą ściśle związane i wszystkie zależą wzajemnie od siebie. Warto się jednak skupić na wydajności sprężarki, a więc ilości produkowanego sprężonego powietrza w jednostce czasu. Obserwacje oraz wyniki audytów jasno pokazują, że w wielu zakładach przemysłowych zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest zmienne w czasie. Czym wyższe są wahania tym bardziej opłaca się inwestycja w sprężarkę zmiennoobrotową, która zdolna jest do dostosowania ilości produkowanego powietrza zgodnie z chwilowym zapotrzebowaniem.

Obniżenie wydajności sprężarki skutkuje ograniczeniem poboru mocy urządzenia, a tym samym ilością pobieranej energii elektrycznej z sieci. Jeśli maksymalna moc sprężarki wynosi 40 kW, to w przypadku serii FLEX, V-Drive oraz VARIABLE może ona pracować również z niższą mocą wynoszącą np. 30 kW. Zużycie energii elektrycznej niższe o 25% w skali roku przynosi przedsiębiorstwu oszczędności na poziomie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zmiennoobrotowe sprężarki śrubowe posiadają wiele zalet, wśród których znajdują się m.in.:

 • napęd bezpośredni 1:1 bez strat,

 • regulacja ciśnienia pracy w zakresie 5 – 13 barów,

 • niski poziom hałasu,

 • wysoka sprawność energetyczna urządzeń,

 • opcja odzysku energii cieplnej,

 • kompleksowy serwis 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu,

 • inteligentny system sterowania,

 • zaawansowane sterowniki mikroprocesorowe w 3 wariantach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zmienno-obrotowych sprężarek śrubowych z serii FLEX, V-Drive i VARIABLE dostępnych w naszej ofercie.